Jordning av elstängsel vid extrem torka

Jordtråd i stängslet

Om stängslet monteras på väldigt torra marker eller om stängslet ska användas som vinterhage kan man komplettera stängslet med jordtrådar. Detta för att torr mark och torr snö är dåliga ledare och därmed känner djuren stötarna från stängslet väldigt dåligt.

Om stängslet placeras på berg bör man använda jordtråd i stängslet eftersom sten är en extremt bra isolator och djuren får därmed ingen kontakt mot jord och känner därför inga stötar.

Jordtråden ska kopplas ihop med aggregatets jordning eller separat jordning. När djuren stöter emot både den strömförande tråden och den jordade tråden känns en rejäl stöt. Jordtråden ersätter inte de strömförande trådarna utan är kompletterande extra trådar.

 

För att ytterligare förbättra jordningen i stängslet på marker med dåliga jordförhållande (tex sandiga eller torra marker) kan man sprida ut ett antal jordspett runt om stängslet och ansluta dem till den jordade stängseltråden.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.