Montering av Värmelampa / Värmearmatur

När du monterar en värmearmatur tänk då på detta (Allmänna rekommendationer):
Följ alltid tillverkarens föreskrifter, de kan avvika från dessa allmänna rekommendationer.
Innehavarens ansvar
Det är du som äger eller driver ett lantbruk som har ansvaret för att både elanläggningen och de apparater som ansluts är hela och används på rätt sätt - kontrollera ansluten elmateriel och byt ut eller låt reparera det som är trasigt. Du bör även låta ett registrerat elinstallationsföretag med vana av elinstallationer på lantbruk kontrollera ditt lantbruk med jämna mellanrum.
• Värmearmaturen får ej användas utan korrekt monterat skyddsgaller.
• Skruva upp upphängningskroken ordentlig. Upphängningskroken måste i monterat tillstånd minst klara en last på 200 N eller 20 kg. Detta om inte tillverkaren föreskriver annat.
• Häng karbinhaken i upphängningsöglan på värmearmaturen.
• Häng upp enheten med en kedja i upphängningskroken och var uppmärksam på att hålla de minsta avstånden med tanke på djurens tillväxt och beteende.
• Minsta föreskrivna avstånd från värmearmaturens lägsta punkt och djurens högsta punkt får inte understiga 60 cm. (Dvs Minst 60 cm ovanför huvudhöjd på djuren). Detta om inte tillverkaren föreskriver annat.
• Minsta föreskrivna avstånd från värmearmaturens lägsta punkt och lättantändliga material som trä, strö, hö och liknande får inte underskrida 60 cm. Detta om inte tillverkaren föreskriver annat.
• Minsta föreskrivna avstånd från mellanväggar eller tak av antändliga material i stall får inte understiga 60 cm och de måste vara placerade och säkrade så att de inte oavsiktligt kan komma i närheten av enheten. Detta om inte tillverkaren föreskriver annat.
• Anslutningssladden måste förläggas ovanför enheten så den inte kan nås eller skadas av djuren. Häng inte upp enheten i anslutningsledningen.
• Eluttaget till värmearmaturen ska monteras i taket eller likvärdig placering (med uttaget riktat nedåt mot golvet) och anslutningssladden ska anpassas så att anslutningssladden är så kort att den rycks ut om värmearmaturen av någon orsak skulle falla till golvet.
• Använd inte infraröda lampor med större effekt och/eller annan spänning än vad som anges på enheten.
• Skydda enheten från slag och stötar.
• Ta regelbundet bort dammavlagringar från enheten och kontrollera regelbundet anslutningsledningarna efter skador.
• Täck inte över enheten!
 
Montering_V_rmelampa.JPG
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.