Stängselstolpar till elstängsel

När man planerar uppsättningen av sitt stängsel är det några saker man bör tänka igenom innan man sätter igång och stängslar. Den första punkten man bör tänka igenom är om stängslet ska vara lätt flyttbart eller permanent uppsatt. Ett lätt flyttbart stängsel har ju sina uppenbara fördelar genom att man kan ganska snabbt och enkelt sätta upp och ta ner stängslet allt eftersom det behövs, men samtidigt slits materialet mer och har då en begränsad livslängd. Ett permanent uppsatt stängsel kostar ofta lite mer i inköpsskedet och tar lite längre tid att sätta upp men är betydligt billigare på längre sikt.

Stängselstolpar till hörnor och avslut
Hörnor och avslut som t ex grindöppningar ska alltid byggas med trästolpar. Stolpens längd under markytan beror på markförhållanden och typ av stängsel. Sätter man upp ett stängsel som ska stå permanent uppsatt bör man få ner stolparna minst 100 cm under markytan (ju längre ner desto bättre) för att de inte ska tryckas upp av tjälen. Välj stolpar med diameter 80-200 mm. Stolpens diameter beror på stängslets belastning, ju högre och kraftigare stängsel ju grövre stolpar. I mjuk mark bör man välja lite grövre stolpar för de står stadigare i marken. Man bör förstärka stolpen med sträva eller markstöd. Vid tillfälliga flyttbara stängsel med polytrådar eller liknande behöver man oftast inte förstärka hörnstolparna. Vid High-Tensile stängsling ska man använda ett paralellogram hörn (högra bilden). Detta för att denna typ av konstruktion klarar ta upp de enorma krafter som blir när man spänner High-Tensile tråden. Vid High-Tensile stängsling bör man använda stolpar med diameter 100-200 mm.

Stängselstolpar till mindre vinklar och brytpunkter
Vid mindre vinklar behöver man inte bygga ett parallellogram utan en 100-200 mm stolpe kan användas, som strävas i trådens dragriktning. Stolpens längd under markytan beror på markförhållanden men man bör få ner den minst 100 cm (ju längre ner desto bättre) för att de inte ska tryckas upp av tjälen.

Trästolpar som mellanstolpar på raksträckor
Välj trästolpar 60-100 mm diameter som mellanstolpar beroende på terrängen och vilken typ av stängsel som ska användas. Stolpens längd under markytan beror på markförhållanden men man bör få ner den minst 40-75 cm (ju längre ner desto bättre) för att de inte ska tryckas upp av tjälen.

Glasfiberstolpar som mellanstolpar på raksträckor
(8-12 mm diameter). Om man väljer att använda glasfiberstolpar som mellanstolpar bör man sätta en trästolpe (60-80 mm diameter) var 25-50:e meter för att öka stabiliteten i stängslet. Vi rekommenderar inte att man använder glasfiberstolpar tillsammans med HT-Tråd. Dessa är inte gjorda för de enorma belastningar som blir när man spänner upp HT-Tråden.

Plaststolpar som mellanstolpar på raksträckor
Om man väljer att använda plaststolpar som mellanstolpar bör man sätta en trästolpe (60-80 mm diameter) var 25-50:e meter för att öka stabiliteten i stängslet. Vi rekommenderar inte att man använder plaststolpar tillsammans med HT-Tråd. Dessa är inte gjorda för de enorma belastningar som blir när man spänner upp HT-Tråden. 

Det är väldigt viktigt att man inte fuskar med byggnationen av hörnor, grindar och avslut eftersom då fungerar inte stängslet som det är tänkt. Om t ex hörnorna inte är ordentligt gjorda kommer de att så småningom börja luta och till slut lägger de sig ner och då förlorar stängslet sin spänst och funktion.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.