Test av jordning

När stängslingen och jordningen är färdig ska man testa jordningen så att den motsvarar aggregatets effekt. Använd en digital elstängseltestare vid följande test, en testare med lysdioder eller motsvarande fungerar inte. Testare avsedd för vanlig hushållsel fungerar inte heller.

Stäng av aggregatet. Gå ca 100 meter från aggregatet och slå ner 2 st järnspett ca 20 cm eller mer i marken. Luta spetten mot stängseltrådarna. Gå tillbaka och sätt igång aggregatet. Mät på stängseltråden vid järnspetten så att spänningen i tråden vid järnspetten understiger 2000 Volt (mindre än 2.0 på testaren), om spänningen är för hög, komplettera med mer järnspett lutat mot stängseltråden. Nu är stängslet kortslutet och jordningen utsätts för maximal belastning.

Använd elstängseltestaren, sätt testarens jordpinne i marken så långt bort från jordspettet som sladden räcker och lägg testarens mätpinne mot sista jordspettet. Spänningen skall vara under 300 volt (0.3 på testaren). Om du får ett värde som överstiger 300 volt behöver du förbättra ditt jordsystem genom att slå ner fler jordspett.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.