Jordning av ett elstängselsystem

Placering av jordspett

Anslutningen mellan aggregatet och jordspetten ska ske med en dubbel-isolerad matarkabel. Ju djupare man kan komma ner i jorden med jordspetten och ju fuktigare jordspetten står desto bättre är det. Avstånden mellan jordspetten ska vara minst 2-3 meter för att de inte ska störa varandra. Anledningen till att det behövs så många jordspett är att det ska alltid vara svårare för strömmen att gå ut i jordspetten än ut i tråden, oavsett om stängslet är helt rent från gräs eller om det ligger på mycket gräs/sly mot trådarna.

Man får ej jorda elstängslet närmare byggnader, annan jordning, vatten-, el-, teleledningar än 10 meter. Detta för att om det skulle bli något fel på jordningen så blir marken runt omkring jordspetten spänningsförande. Sitter jordningen för nära dessa objekt kan man få problem med störningar av t.ex. telefon, bredband, parabol-/tv dekoder. Dessa störningar kan uppfattas som att det tickar i telefonen, tv-bilden blinkar i takt med stängselpulserna och i extrema fall kan man känna stötarna i kranvattnet.

Armeringsjärn och andra obehandlade järnrör ska inte användas då de rostar, rost är isolerande och då får spetten ingen kontakt med marken.

Jordningen är det viktigaste komponenten i stängselsystemet, fungerar inte den så spelar det ingen roll hur bra man gör resten av stängslet.


Jordtråd i stängslet

Om stängslet monteras på väldigt torra marker eller om stängslet ska användas som vinterhage kan man komplettera stängslet med jordtrådar. Detta för att torr mark och torr snö är dåliga ledare och därmed känner djuren stötarna från stängslet väldigt dåligt. Om stängslet placeras på berg eller stenmur bör man gör det eftersom sten är en extremt bra isolator och djuren får därmed ingen kontakt mot jord och känner därmed inga stötar. Jordtråden ska kopplas ihop med aggregatets jordning. När djuren stöter emot både den strömförande tråden och den jordade tråden känns en rejäl stöt. Jordtråden ersätter inte de strömförande trådarna utan är kompletterande extra trådar. 

 

För att ytterligare förbättra jordningen i stängslet på marker med dåliga jordförhållande (tex sandiga eller torra marker) kan man sprida ut ett antal jordspett runt om stängslet och ansluta dem till den jordade stängseltråden.


Extremt torra marker 

Om det är problem att få jordningen att fungera på grund av sand/grus eller väldigt torra marker, kan man använda något som heter Bentonit. Man borrar/gräver ett hål som är ca 10-15 cm i diameter och ca 1 meter djupt. I detta hål häller man i Bentoniten som är en speciell blandning av salt och lera samt vatten. Jordspettet slås sedan ner i mitten av hålet. Bentoniten drar till sig och behåller fukt vilket gör att jordningen förbättras avsevärt. Jordspetten ska vara tillverkade av galvaniserat eller rostfritt material. Rostfritt jordspett bör användas ihop med Bentonit jordningsset då Bentonit-leran är väldigt aggressiv mot galvaniserat material. Armeringsjärn och andra obehandlade järnrör ska inte användas då de rostar, rost är isolerande och då får spetten ingen kontakt med marken.

OBS! När man använder Bentonit ska avstånden mellan jordspetten ska vara minst 10 meter.

 

För att ytterligare förbättra jordningen i stängslet kan man sprida ut ett antal jordspett runt om stängslet och ansluta dem till den jordade stängseltråden.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.