Matarkabel vid grindöppningar

När man gör grindöppningar är det viktigt att tänka på några saker. Stängslet ska alltid avslutas med hörnisolatorer som håller för de belastningarna som blir vid ett avslut. Grindankarna är inte konstruerade för att avsluta stängslet i. De är endast gjorda för att ta upp de belastningar som själva grinden utgör. Montera grindankare på båda grindstolparna och montera handtaget och ev. grindfjäder. Det finns två sätt att spänningssätta grinden, beroende på om grinden ska vara spänningslös eller spänningsatt när man öppnar den. Om man vill att grinden ska vara spänningslös när man öppnar den ansluter man bara grindankaret på den sida där handtaget sitter till stängslet. Om grinden alltid ska vara spänningssatt ansluter man grindankarna på båda sidor grinden till stängslet. Under grinden ska man alltid ansluta en dubbelisolerad matarkabel som säkerställer strömförsörjningen i stängslet.

Man BÖR ALLTID förlägga matarkabeln (oavsett fabrikat) i ett skyddsrör* vid nedgrävning samt förläggning på husvägg eller liknande för att minska risken att matarkabeln skadas. Rikta ändarna på skyddsröret nedåt eller försegla ändarna med våtrumssilikon eller liknande för att förhindra att skyddsröret vattenfylls. Vid grindöppningar eller liknande där fordon ska passera över matarkabeln bör förläggning ske på minst 30 cm djup. Förlägg inte spänningsförande matarkabel i samma rör som jordad matarkabel utan de ska vara i separata skyddsrör.

*Skyddsröret kan med fördel vara en Polyetenslang (PEM).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.