Val av matarkabel

Matarkabel / Matarledning ska användas från aggregatet till stängslet och från aggregatet till jordningen. Matarkabeln kan även grävas ner under vägen, grinden eller gårdsplanen där man inte kan ha spänningsförande ledningar. Använd ALDRIG husinstallationskabel eller annan kabel som inte är speciellt gjord för elstängsel då de har för dålig isolering. Kopparkabel ska ALDRIG användas om den inte är speciellt tillverkad för elstängsel då koppar och galvaniserat material ärgar sönder på grund av galvaniska strömmar som uppstår vid kontakt mellan kopparn och ståltråden. 

 

Aggregat under 5 Joule

Aggregat över 5 Joule

0 -50 m

1,6 mm

2,5 mm

50 – 200 m

2,5 mm

2,7 mm med aluminium

200 m eller längre

2,7 mm med aluminium

2,7 mm med aluminium

Det som ofta är skillnaden på billiga budget kablar och de dyrare premium kablar är kvaliteten på isoleringen. Premium kablarna har en betydligt bättre isolering som isolerar bättre och klarar sig bättre över längre tid. Stafix har matarkablar med 2,7 mm kärna som har med galvad järntrådskärna med ett ytskikt av Aluminium. Denna matarkabel har hög ledningsförmåga, 3 ggr så hög ledningsförmåga som standard 2,5 mm matarkabel. 

Man BÖR ALLTID förlägga matarkabeln (oavsett fabrikat) i ett skyddsrör* vid nedgrävning samt förläggning på husvägg eller liknande för att minska risken att matarkabeln skadas. Rikta ändarna på skyddsröret nedåt eller försegla ändarna med våtrumssilikon eller liknande för att förhindra att skyddsröret vattenfylls. Vid grindöppningar eller liknande där fordon ska passera över matarkabeln bör förläggning ske på minst 30 cm djup.

*Skyddsröret kan med fördel vara en Polyetenslang (PEM).

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.